KontaktregisterHenvisningsmalerNyhetsarkivEksterne lenkerKursDigital samhandlingPakkeforløp kreft   

 
 

Endokrinologi

Farmakologi

Gastroenterologi

Generelt

Geriatri

Gynekologi og fødsel

Hjerte- og kar

Hud

Kirurgi

Laboratorier

Lungemedisin

Nevrologi

Onkologi

Ortopedi

Pediatri

Psykiatri (barne- og ungdomspsykiatri)

Psykiatri (voksen)

Radiologi

Rehabilitering og fysikalsk medisin

Revmatologi

Urologi

Øre, nese, hals

Øye
Tilbud til pasienter med lette traumatiske hodeskader (LTBI)
01.02.2012 | Kirurgi | Gunn Siren Rike

SSK har i Avdeling for fysikalsk medisin og  rehabilitering (AFR) et rehabiliteringstilbud til personer utsatt for en mild eller moderat hodeskade. De fleste som skader hodet innlegges i akuttfasen til en kort utredning på enten ortopedisk - eller nevrologisk avd. Hodeskaden skjer oftest  i forbindelse med fall, sport eller vold, og skadeomfanget kan i første omgang synes minimalt.

De vanligste posttraumatiske symptom etter disse skadene er;  desorientering, hodepine, svimmelhet, kvalme, uklart syn/dobbeltsyn, lyd/lys sensitivitet, hukommelsesvansker, konsentrasjonsvansker, nedsatt kapasitet og økt trøtthet, søvnvansker, lettere irritert og labil emosjonelt. Disse plagene har for de fleste  god prognose, og symptomene blir da borte i løpet av 1-3 måneder. Noen personer vil  imidlertid ha posttraumatiske symptom  over et  lengre  tidsrom.

Det kan få store konsekvenser i forhold til opplevelse av egen funksjon, familie og nettverk og ikke minst i yrkessammenheng. 

De pasienter som ikke følger forventet prognostisk løp, bør viderehenvises til AFR. Det er både erfaring og dokumentasjon for at denne gruppen bør følges opp av helsevesenet. Det er nå etablert rehabiliteringstilbud i alle helseregioner til denne pasientgruppen, og  forskningsprosjekt  pågår. Rehabiliteringstilbudet er i hovedsak organisert tverrfaglig med poliklinikk og dagbehandling.  Rehabiliteringen er både individuell og gruppebasert.  Det vektlegges undervisning og informasjon, fysisk trening, veiledning ifht kognitive utfall, støttesamtaler og ambulant individuell oppfølging ved behov.

Aktuelle pas. kan henvises til AFR fra fastleger eller fra spesialisthelsetjenesten.

Adresse:

Sørlandet Sykehus HF, Enhet for fy.med.og rehabilitering, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand.

Elektronisk:  Sykehus EDI: Sørlandet sykehus HF, Fysikalsk medisin/rehabilitering.

Kristiansand 02.12.2011.
Gunn Siren Rike


>> Kommenter denne nyheten

PRAKSISNYTTUTGAVER

Praksisnytt nr 2 - 2015
Praksisnytt nr 1 - 2015
Praksisnytt nr 3 - 2014
Praksisnytt nr 2 - 2014
Praksisnytt nr 1 - 2014
>> Vis alle utgaver
 
 
   
Ofte Stilte SpørsmålKontaktPraksiskonsulenter
 
 
 
 © 2016 praksisnytt.no